بازدید مدیر مجتمع هدی، آقای کبیری از دبستان دوره‌ی اول هدی

اولین بازدید دوره‌ای مدیر مجتمع آموزشی تربیتی هدی، آقای کبیری به همراهی کارشناس آموزش و پرورش مجتمع هدی، خانم حاتمی روز یکشنبه 21 آبان 1402 از دبستان دوره‌ی اول هدی انجام شد.

در این بازدید مشاهدات اسناد و دفاتر گروه‌های آموزشی بر اساس شرح وظایف و دستورالعمل‌ها صورت گرفت و برنامه‌های سالانه‌ی آموزشی و پرورشی، دفترهای کلاسی، شورای مالی و دفاتر مرتبط با آموزش خانواده، جلسات انجمن اولیا و مربیان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست مدیر دبستان دوره‌ی اول هدی، خانم یزدانی فر از ابتکارات و خلاقیت های همکاران در برگزاری جلسات آداب تشرف ویژه‌ی مادران دانش‌آموزان پایه‌ی سوم و آشنایی خانواده گفتند.

آقای کبیری در این روز از فعالیت های واحد پرورشی مرتبط با مهدویت، اتاق بهداشت و کلاس خوانش و نگارش برگزار شده در کتابخانه نیز بازدید کردند.


شکیبا باشید...