ارزیابی علمی

مهلت تکمیل فرم ارزیابی علمی از سوی داوطلبان، از روز سه شنبه یکم تیر تا روزدوشنبه 14 تیر می باشد.

تکمیل فرم به منزله پذیرش قطعی نیست، پس از ارزیابی، در صورت پذیرش، زمان مصاحبه با پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.

 

راهنمای تصویری تکمیل فرم ارزیابی علمی داوطلبان دبیرستان علوم و معارف اسلامی هدی

مرحله اول: اطلاعات شناسایی داوطلب

مرحله دوم: اطلاعات کارنامه

 

در انتها دکمه ثبت را فعال نمایید.

 

 


شکیبا باشید...