اطلاعیه های ثبت نام

پیش ثبت نام دبیرستان علوم و معارف اسلامی هدی - سال تحصیلی 1403-1402
دبیرستان علوم و معارف اسلامی هدی در شهر قم برای سال تحصیلی 1403-1402 در پایه‎ی دهم ازدانش‎آموزان واجد شرایط ثبت نام نموده و از طریق آزمون ورودی ...مشاهده ی مطلب 
پیش ثبت نام دبیرستان دوره‌ی دوم هدی - سال تحصیلی 1403-1402
دبیرستان دوره‎ی دوم هدی برای سال تحصیلی 1403-1402 در پایه‎ی دهم و یازدهم و دوازدهم در رشته‎های علوم انسانی، ...مشاهده ی مطلب 
پیش ثبت نام دبیرستان دوره‌ی اول هدی - سال تحصیلی 1403-1402
دبیرستان دوره‎ی اول هدی برای سال تحصیلی 1403-1402 در پایه‎ی هفتم پیش ثبت نام ندارد ...مشاهده ی مطلب 
پیش ثبت نام دبستان دوره‌ی دوم هدی - سال تحصیلی 1403-1402
آغاز پیش‎ثبت‎نام دبستان دوره‎ی دوم هدی در پایه‎ی چهارم، پنجم و ششم شرایط عمومی: انضباط و معدلِ ...مشاهده ی مطلب 
پیش ثبت نام دبستان دوره‌ی اول هدی - سال تحصیلی 1403-1402
دبستان دوره‌ی اول هدی برای سال تحصیلی 1403-1402 پیش ثبت نام ندارد و تمام ظرفیت ...مشاهده ی مطلب 
پیش ثبت نام در پیش دبستان هدی - سال تحصیلی 1403-1402
آغاز پیش‎ثبت‎نام در نوبت صبح پیش‌دبستان هدی شرایط سنی داوطلبان: متولدین نیمه‎ی دوم 96 تا نیمه‎ی اول 97 ...مشاهده ی مطلب