دوره های تحصیلی

در جهان کنونی، در میدان پر تنش جنگ نرم، بهره گیری آموزش و پرورش از نهادهای هم سو همانند حوزه ی علمیه تأثیر بسزایی در دستیابی به اهداف عالی تعلیم و تربیت در نظام اسلامی دارد. یکی از نمونه های موفق این تعامل، تأسیس مدارس علوم و معارف اسلامی هدی وابسته به جامعه الزهرا (علیهاالسلام)ازسال۱۳۶۸شمسی و در پی آن راه اندازی مجتمع آموزشی _تربیتی غیردولتی هدی از سال۱۳۸۶شمسی می باشد. این مجموعه در سایه ی فضای معنوی و الهام بخش حوزه، کار خود را آغازکرده وهمواره در طول سال های فعالیت خویش،حضور دانش پژوهانی را درک نموده که استعدادهای فطریشان را در راه تربیت دینی و تقویت اعتقادی و التزام به ارزش های انقلاب اسلامی صرف کرده اند.