دریافت کارت معارفه

روش اول:دریافت کارت بر اساس اطلاعات کارت اعتباری
شماره ی کاربری :
نام کاربری را وارد نمایید
رمز ورود :
رمز ورود را وارد نمایید
روش دوم:دریافت کارت بر اساس مشخصات فردی* توجه داشته باشید شماره ی دانش آموزی برای دانش آموزان ایرانی کدملی داوطلب می باشد.
شماره ی دانش آموزی:
توجه: فقط عدد وارد کنید بدون علامت های - و /
شماره ی ملی :
توجه: فقط عدد وارد کنید بدون علامت های - و /