ساعت کار مدارس هدی در تیر و مرداد ماه


پیش دبستان هدی
: دوشنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 12

دبستان های هدی: دوشنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 13

دبیرستان‎های هدی: دوشنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 13

دبیرستان علوم و معارف اسلامی هدی: دوشنبه و چهارشنبه ساعت 8 تا 12


تاریخ انتشار: 1401/03/31


شکیبا باشید...