سامانه مدرسه هوشمند پویان

سرخط مهم ترین ها:

1400/09/14 :: اسامی برگزیدگان ماه آبان - پایه‌ی چهارم1400/09/14 :: اسامی برگزیدگان ماه آبان - پایه‌ی پنجم1400/09/14 :: اسامی برگزیدگان ماه آبان - پایه‌ی ششم1400/09/14 :: ساخت مدار الکتریکی - کلاس سرو و سپیده1400/09/13 :: نشست اولیا با آموزگاران پایه‌ی چهارم
همکــــاران
دانش آموزان
 آمار بازدید ها