برگزاری کارگاه دانش افزایی ویژه‌ی آموزگاران پایه‌ی سوم

به گزارش کارشناس فوق برنامه‌ی مجتمع هدی، خانم معلمی جلسه‌ی دانش‌افزایی «علوم خوش‌مزه» ویژه آموزگان پایه‌ی سوم با تلاش کارگروه ساماندهی فوق برنامه‌های مجتمع هدی، روز پنجشنبه ١٢ آبان 1401 با حضور خانم زهره سفیدی، سرپرست کارگروه درس علوم، در دبستان هدی دوره‌ی اول برگزار شد.

خانم سفیدی،  همراه با خانم‌ها ذاکریان، مقیمیان، فنائی مقدم و خدایی فر آموزگاران پایه‌ی سوم دبستان، پروژه‌ها و طرح درس‌ها و دیگر موارد آموزشی در درس علوم را بررسی کردند.


تاریخ انتشار: 1401/08/15


شکیبا باشید...