پذیرش بیش از 220 نفر از دختران هدایی در دانشگاه‎ها و حوزه‎های علمیه‎ سراسر کشور

عرض تبریک به پذیرفتگان کنکور سراسری و حوزه‎های علمیه‎ی خواهران سراسر کشور در سال 1400


تاریخ انتشار: 1400/07/27


شکیبا باشید...