ساعت کار آموزشگاه های هدی در ماه های تیر و مرداد

پیش دبستان هدی:

روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 8 تا 12

 

دبستان ها و دبیرستان های غیردولتی هدی:

روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 8 تا 13

 
 دبیرستان علوم و معارف اسلامی هدی:
برابر آیین نامه‎ی وزارت آموزش و پرورش، در ماه‎های تیر و مرداد، روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 8 تا 13
 

تاریخ انتشار: 1400/03/31


شکیبا باشید...