ساعت کار آموزشگاه های هدی در خرداد ماه

پیش دبستان هدی: دوشنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 12

دبستان های هدی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 13

دبیرستان‎های هدی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 13

 


شکیبا باشید...