قدردانی از کارشناسان مجتمع هدی به مناسبت گرامیداشت مقام معلم

مدیر مجتمع آموزشی تربیتی هدی، جنای آقای کبیری روز یکشنبه دوازدهم اردیبهشت، به مناسبت گرامیداشت مقام معلم، در نشستی صمیمانه از کارشناسان مجتمع هدی با اهدای لوح تقدیر و هدیه قدردانی کردند.

 


تاریخ انتشار: 1400/02/12


شکیبا باشید...