طراحان وب شمال

 

 

 

مراکز آموزشی قم تا ۳۰ فروردین تعطیل می باشند. آقای روحانی رئیس جمهور گفت: در مورد آموزش و پرورش و آموزش عالی بحث‌هایی امروز شد و فعلاً تصمیم بر این است که در بخش آموزش به جز آموزش تکمیلی در دانشگاه که گفته می‌شود از ۳۰ فروردین به خصوص بخش دکترا حضوری خواهد بود، در بخش‌های دیگر تصمیم بر این است که تا ۳۰ فروردین همچنان تعطیل باشند. ... ادامه
0 دیدگاه
1399/01/18
بهترین حالت نمایش در